twyns-parkeerhandhaving-mainslider-geparkeerde-autos1b

WPG Audit Accoris

Politiegegevens verwerken met behulp van Redline applicatie van TWYNS

Dit rapport is gebaseerd op Richtlijn 3000D van de NOREA (Assurance-opdrachten door IT-auditors). Het doel van dit rapport is om de resultaten van de privacy audit bij de serviceorganisatie weer te geven. Dit rapport gaat over de politiegegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verwerkt kunnen worden met behulp van de applicatie Redline van serviceorganisatie Twyns.


In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde externe Wpg audit bij Twyns. Deze audit richtte zich op de applicatie die door Twyns ontwikkeld is die door afnemers wordt gebruikt bij verwerkingen van politiegegevens.


De verwerkingen vallen onder de reikwijdte van de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa). Over deze verwerkingen hebben wij onze resultaten, conclusies en aanbevelingen in dit rapport opgenomen.

In de Wpg en het Bpgboa zijn vereisten en regels opgenomen voor het verwerken van persoonsgegevens, die nodig zijn om de opsporing van strafbare feiten te kunnen uitvoeren. De Wpg zorgt daarbij voor een evenwicht tussen de belangen die met het uitvoeren van de opsporing van strafbare feiten gemoeid zijn en het beschermen van de privacy van burgers. In dat kader dient de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van politiegegevens periodiek, door middel van het uitvoeren van audits, te controleren of de bij of krachtens deze wet gegeven regels worden nageleefd.


Dit rapport informeert afnemers van de applicatie Redline over de implementatie en effectieve werking van de relevante maatregelen door Twyns en over de maatregelen die aanvullend door de afnemer moeten worden geïmplementeerd.


Wilt u meer informatie en het rapport ontvangen? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op.

Twyns in de praktijk

twyns-cases-overview-oosterhout

Oosterhout:

pakt door met Twyns

Na eerst voor de ‘meldingen’ Twyns in te zetten, koos Oosterhout er ook voor om de voor de handhaving van evenementen, drank- en horecawet en andere controles voortaan gebruik te willen maken van ons platform.

twyns-cases-overview-rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat:

te land en ‘ter zee’

Wie aan verkeer denkt denkt aan wielen, maar we hebben in Nederland natuurlijk ook scheepsverkeer. En ook daar gelden regels die moeten worden gehandhaafd. De 100 weginspecteurs en hun 150 collega’s op het water maken gebruik van het Twyns platform. 

twyns-informatiegestuurd-handhaven-whitepaper

Twyns in de praktijk

Alle Cases

Bekijk alle cases waar Twyns aan heeft gewerkt. Hoe het platform wordt ingezet en wat wij voor diverse branches en organisaties kunnen betekenen.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: