twyns-toezicht-handhaving-mainslider

Toezicht (& handhaving)

Toezicht houden betekent vaststellen wat de feiten zijn. Meldingen van burgers over overlast van de buren, hangjongeren of een horecagelegenheid. In het belang van communicatie met de burger, een gemeente die dichtbij haar inwoners staat, is het van belang dat de burger zich gehoord weet.


Dat meldingen daadwerkelijk worden opgevolgd. BOA’s kunnen zelf ook meldingen doen over verkeerd aangeboden huisvuil bijvoorbeeld. Twyns leidt deze meldingen op de juiste wijze in het proces van de gemeente.

Meldingen van burgers

Zwerfafval, een lantaarnpaal die kapot is, een camper die hinderlijk geparkeerd staat, een loszittende stoeptegel of andere meldingen van burgers kunnen direct worden verwerkt in het Twyns platform.


Dat kan de BOA of toezichthouder direct doen op straat als een burger hem aanspreekt. Deze melding wordt door Twyns meteen naar de juiste afdeling geleid.


En andersom, meldingen van burgers die via een gemeentelijk portaal binnenkomen, kunnen binnen het Twyns systeem worden doorgezet naar BOA’s of toezichthouders op straat die deze melding kunnen natrekken en de juiste acties daarop inzetten indien nodig.

Communicatie met ketenpartners

Alle relevante gegevensbronnen worden naadloos gebruikt in het Twyns platform. Het feitenboekje van het OM, de GBA, de RDW. Het platform is gebaseerd op de datastructuur van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) zodat wij systemen naadloos kunnen koppelen en integreren.


Binnen Twyns kunnen we de ingangsdata van nieuwe feitcodes of regelgeving invoeren. Dit betekent dat wanneer een verandering over een maand in werking treedt, wij dit vandaag kunnen invoeren maar pas op de juiste dag zelf actief maken.


Wanneer bijvoorbeeld een van de ketenpartners zoals het RDW er even ‘uit ligt’ en niet meer goed werkt, dan zorgt ons new relic monitoring protocol ervoor dat we u proactief support kunnen leveren.

Rapportages naar B&W

Een gemeente wil de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van haar gemeente vergroten door lokaal beleid. Dit beleid is het meest doeltreffend als het is gebaseerd op feiten, waarnemingen, betrouwbare data.


Twyns is hiervoor een uitstekende partner. BOA’s kunnen binnen Twyns gestuurd worden om op op bepaalde dagen of dagdelen specifiek ter plaatse te kunnen toezicht houden op hangjongeren, geluidsoverlast, huisafval dat onjuist wordt aangeboden, campers die hinderlijk geparkeerd staan en meer.


Deze waarnemingen door BOA’s worden in het systeem ingevoerd en kunnen op ieder gewenst moment als een rapportage worden uitgedraaid en aan B&W worden aangeboden. Die daarop beleid weer kan aanpassen indien nodig.

AVG en WPG

Twyns heeft samen met security en privacy specialisten een raamwerk gemaakt voor de WPG en AVG eisen. Zo hebben we een verstrekkingswijzer waarin expliciet is gemaakt welke gegevens met welke ketenpartners gedeeld mogen worden.


We kunnen ook aangeven in het platform welke stappen in het proces volledig geautomatiseerd moeten of kunnen worden uitgevoerd en welke stappen bijvoorbeeld door een medewerker of in de app moeten worden uitgevoerd (AVG en WPG proof).

Opvolgen door BOA’s

Er zitten grote verschillen in wat ‘opvolgen’ kan zijn.  Verschillen tussen rollen, afdelingen, procedures, contacten met ketenpartijen en meer.


Het Twyns platform zorgt ervoor dat zaken bij de juiste zogeheten ‘opvolgrol’ terechtkomen. Een parkeerboete bij de fiscalist, een kapotte lantaarnpaal bij een toezichthouder en melden van een illegale afvallozing bij de milieu BOA.De BOA’s of toezichthouders zijn de ogen en de oren op straat.


Zij zijn voortdurend in contact met burgers. Voor de BOA/toezichthouder betekent Twyns dat hij/zij altijd de beschikking heeft tot de juiste én de actuele informatie, en tegelijkertijd zelf de benodigde informatie eenvoudig en foutloos in Twyns kan invoeren en op dàt moment ook deelt met de juiste mensen binnen de organisatie. Waarmee de zaak door de juiste mensen en in het juiste proces kan worden afgehandeld.

Kennisgeving van bekeuring

Twyns genereert een geprinte kennisgeving van bekeuring die direct aan de burger kan worden overhandigd of achter de ruitenwisser kan worden geplaatst. 

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: