twyns-strafrechtelijkehandhaving-mainslider

Strafrechtelijke handhaving

Bij strafrechtelijke handhaving gaat het om de juiste stappen zetten, op het juiste moment, door de juiste persoon in het proces. Met inachtneming van de locale situatie, wet- en regelgeving en wijze waarop het proces in uw gemeente is ingericht. Dit is precies zoals Twyns opereert.

Milieu

Een boer die gier in de sloot stort, het in het bezit hebben of verkopen van bedreigde dier- en plantensoorten, illegaal vuurwerkbezit, dumpen van afval en geluidsoverlast zijn voorbeelden van activiteiten die in strijd zijn met de wet economische delicten. BOA’s kunnen deze delicten registreren in Twyns, proces verbalen uitschrijven en boetes opleggen. Vervolgens informeert Twyns het Openbaar Ministerie en zorgt deze ervoor dat er daadwerkelijk een acceptgiro in de brievenbus van de overtreder valt.  In Twyns wordt eerst:


  • Informatie over de situatie vergaard: foto’s, personen, kadastergegevens, vergunningen, Kamer van Koophandel nummers, etc.
  • De verschillende stadia van handhaving vastgelegd (vanaf een officiële waarschuwing).
  • Eventueel dossier overdracht naar Rijkswaterstaat, de omgevingsdienst, Openbaar ministerie (bij olielekkage in een tuin bijvoorbeeld).

Corona

In de corona pandemie is er een noodverordening van kracht geworden waarbij een aantal zaken waren verboden. Bepaalde contactberoepen mochten niet open zijn, de horeca was gesloten, een maximum van het aantal bezoekers in huis, niet meer dan een aantal personen bij elkaar in de buitenruimte. Er gold een avondklok tot 22 uur. Wie deze regels overtrad, kon een boete hievoor krijgen. Dergelijke maatregelen die binnen 24-48 uur van kracht worden, kunnen eenvoudig en snel binnen Twyns worden geconfigureerd en actief gemaakt.


Twyns houdt rekening met de verschillende regels en publicatiedata van de Veiligheidsregio’s in Nederland. De redenen van wetenschap kunnen wel twee tot drie keer in een week worden bijgesteld, Twyns is altijd actueel zodat er te allen tijde een 100 procent technisch correcte bon kan worden geschreven.


Mulder

Wie zijn auto ergens heeft geparkeerd waar dit niet mag, kan een boete verwachten. Twyns registreert dit zowel door BOA’s die op straat lopen als door mobiele en vaste camerasystemen. De applicatie maakt gebruik van gedetailleerde kaartenprogramma’s en maakt onderscheid tussen regelgeving omtrent milieuzones, eenrichtingsverkeer, voetgangersgebieden, ontheffingen e.d.).


Hierdoor kan er volledig geautomatiseerd een Mulder proces worden geïnitieerd, waarbij de medewerkers van de deskforce het feit kunnen valideren, eventueel laten opvolgen door een handhaver  en doorzetten naar het CJIB.

Bestuurlijke strafbeschikking

Voor de zogeheten kleine overlastgevende feiten als hondenpoep op straat, het niet dragen van een mondkapje op straat, graffiti bestaan standaard feitcodes, standaard boetes. In Twyns kunnen deze feiten met standaard teksten in het menu door de handhaver worden vastgelegd.


De BOA kan ter plaatse een ID scannen/chip op een paspoort uitlezen, een koppeling maken naar het BSN nummer en een standaard bon uitschrijven. Er hoeven nauwelijks gegevens ingetypt te worden, waarmee het risico op fouten kleiner wordt. 


HALT verwijzing

Wanneer jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken of een joint roken, zwart rijden in de trein of gesnapt worden bij het afsteken van vuurwerk, kan een BOA een boete uitschrijven. Bij overlastgevende feiten wordt er bij het invoeren van de leeftijd direct rekening gehouden met de half geld regeling voor minderjarigen en komt 50 procent van het boetebedrag ‘actief gemaakt’.


Wanneer de aard van het overlastgevende feit aanleiding geeft voor een opvoedkundige aanpak, kan er een halt procedure worden opgestart. In Twyns worden de gegevens van de persoon vastgelegd en nadat er op een later tijdstip contact met de ouders is gelegd kan er een halt procedure in Twyns worden gestart. Wanneer dit door de jongere/ouders niet wordt opgevolgd, kan de handhaver in Twyns alsnog een proces verbaal uitschrijven.


Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: