twyns-zwerfafval-mainslider

Bestuurlijke handhaving

Hinderlijk gestalde fietsen, een camper die lang in een straat geparkeerd staat of het handhaven van gebiedsverboden, deze bestuurlijke handhavingsprocedures worden binnen Twyns in zijn geheel doorlopen: van de melding die binnenkomt via een BOA, een mobiele of vaste camera tot een eventuele boete en beroep- en bezwaarprocedure. En alle stappen daar tussen in.

Bestuurlijke boete

Wanneer een winkel een horecavergunning heeft voor een terras voor de deur, maar bij slecht weer ook binnen gasten bedient van koffie en broodjes, is de winkeleigenaar in overtreding. Hiervoor kan een gemeente een bestuurlijke boete opleggen.


Dit kan een BOA binnen Twyns eenvoudig invoeren en het proces wordt vervolgens binnen het platform ‘in het gemeentehuis’ verder afgehandeld. Inclusief de bezwaar- en beroepsprocedure.

Huisvuil

Huisvuil dat niet op de juiste plaats en/of het juiste wordt aangeboden kan de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. Een gemeente kan besluiten hierop te gaan handhaven.


Om het risico op herhaling te voorkomen en geen precedentwerking te scheppen, moet de burger bij deze overtreding een boete betalen. De burger kan hier ook tegen in beroep gaan. Dit gehele proces wordt binnen Twyns stap voor stap begeleid.

Fietshandhaving

Willekeurig en hinderlijk geparkeerde fietsen, fietsen die weken- of maandenlang op eenzelfde plaats blijven staan (weesfietsen), vormen een bedreiging voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van een plaats.


Of het nu gaat om een fiets die geparkeerd staat voor een nooduitgang of een fiets met ‘mos op het zadel’, de BOA kan in de app aangeven waar het om gaat d.m.v. een label, waarna het bijbehorende proces voor het type zaaktype wordt gestart. Met een foto en geolocatie kan de bewijslast worden vastgelegd. A.d.h.v. de foto kan later op de computer het merk, type, kleur worden toegevoegd.


Zo kan de tijd op straat efficiënter worden benut. De geldende begunstigingstermijn wordt direct toegevoegd. Na 28 dagen komt het label in ‘de werkvoorraad’ en kan bij worden geschouwd. In het depot worden de fietsten opnieuw gescand, krijgen het label ‘in depot’, en wordt even later de exacte locatie van deze specifieke fiets in het depot, temidden van alle andere fietsen, en de gekoppelde begunstigingstermijn ingevoerd. Binnen Twyns wordt het proces zorgvuldig bewaakt en vastgelegd.

LOD/LOB

Als de handhaver vaststelt dat er een camper te lang geparkeerd staat in een straat of dat er zonder vergunning een puincontainer is geplaatst, kan er een LOD/LOB procedure in worden gezet in Twyns.


Deze procedures, tot en met het bezwaar, kan met Twyns zorgvuldig doorlopen. 

Waarschuwen

Een metaalverwerkingsbedrijf werkt wegens ruimtegebrek nu ook achter de loods aan hun projecten. Omwonenden hebben hier last van.


De gemeente kan de ondernemer een waarschuwing geven alvorens over te gaan op een LOD bijvoorbeeld. Binnen Twyns is het mogelijk om deze waarschuwingen te registreren en opvolging aan te geven.


De acties voor de brief met hersteltermijn of andere verdergaande bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen (LOB, LOD) worden door Twyns gegenereerd.

Aanspreken/informeren (gastheerschap)

Aanspreken/informeren is een informeel handhavingsmiddel naar aanleiding van een controle.


Deze handeling wordt binnen Twyns (anoniem) geregistreerd en kan in de rapportages bepalend zijn bijvoorbeeld voor aanpassing van beleid.

Gebiedsverboden

Het handhaven van gebiedsverboden op een treinstation, kan binnen Twyns worden afgehandeld.


Dit kan door de BOA’s direct buiten gebeuren, maar overtredingen kunnen ook door vaste camera’s worden geregistreerd.


Medewerkers van het deskforce kunnen de BOA’s op straat hierop attent maken (dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld wanneer er ‘het aanbrengen van graffiti of wildplassen wordt gezien op camerabeelden). 

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: